top of page

Cenik

Začetni pregled z razgovorom

60 

Logopedsko-defektološka diagnostika (60-120 min)

60-120 €

Logopedsko obravnava 30-60 min

30-60 €

Svetovanje preko telefona/računalnika

20 €

Pisanje kratkega poročila

30 €

Pisanje dolgega poročila

60 €

Strokovno izobraževanje za vrtce, šole...

cena po dogovoru

Storitve so samoplačniške.
DDV ni obračunan v skladu z 2. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1

bottom of page